Visie

We gaan uit van de vaardigheden waarover de mensen op dat moment beschikken.

We werken aan doelen die de werker zelf aangeeft of die we samen opstellen. Deze doelen liggen op het gebied van zelfverzorging, maatschappelijk verkeer, vriendschappen, richting geven aan eigen leven, seksualiteit, hanteren van agressie, toekomstperspectief.

Dit zijn onderwerpen die iemand zelfbewuster en stabieler maken, met andere woorden lekkerder in zijn of haar vel laten zitten. We werken dus niet alleen aan werk maar ook aan persoonlijke groei. We spreken met elke werker een progamma af waarin taken en doelen gecombineerd worden.